• LV

Aktualitātes

 • 02.02.2018

  VTUA atzīstami rezultāti elektroniskās pārvaldes principu ieviešanā

   
  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir sagatavojusi noslēguma ziņojumus par 2017.gada Latvijas e-indeksu, kurš tika izstrādāts pētījumā “Integrēta Publisko pakalpojumu sniegšanas un gala lietotāju vajadzību monitorings”.
   
  2017.gada e-indeksa rezultātu valsts iestāžu kopējā griezumā ar 67.4 punktiem Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) ir novērtēta ar 11.vietu.
   
  Sadaļā „Klientu apkalpošana un atbalsts” ar 50 punktiem VTUA ierindota 11.vietā, kamēr sadaļā “Pakalpojumu nodrošināšana” ar 68 punktiem 8.vieta. Savukārt “Iestādes iekšējie procesi un starpiestāžu sadarbība” ar 65 punktiem 7.vieta.
   

  Būtiski, ka 2017.gada Latvijas e-indeksu ziņojumā no 15 topā publicētajām valsts iestādēm, divas ir no Zemkopības ministrijas nozares, tas liecina, ka Zemkopības ministrijā un tās padotības iestādēs ir būtiski mazinājusies papīra dokumentu aprite. Analizējot e-indeksa rezultātus resoru griezumā, tā līderis ir Zemkopības ministrijas resors, kas arī 2015. gadā ieņēma pirmo vietu.

   
  Valsts iestāžu e-indekss atspoguļo e-pārvaldes efektivitāti valsts institūcijās, mērot gan valsts iestāžu progresu elektroniskās pārvaldes principu ieviešanā, gan esošo un potenciālo valsts un pašvaldību sniegto pakalpojumu lietotāju vērtējumu un pieredzi.
   
  Ar e-indeksa metodiku iegūst objektīvus un salīdzināmus kritērijus, lai novērtētu e-pārvaldes
  principu ieviešanu valsts iestāžu darbā. Metodika apraksta gan kvantitatīvos, gan kvalitatīvos datus, kas raksturo e-pārvaldes ieviešanu un briedumu iestādēs, kā arī rādītājus, kas izmantojami valsts iestāžu e-pārvaldes līmeņa salīdzināšanai un analīzes, un aprēķina metodes e-indeksa izveidei.
   
  Latvijas e-indeksa pilni rezultāti atspoguļoti divos ziņojumos “Valsts iestāžu vērtējums” un “Valsts iestāžu e-indekss”, kā arī interaktīvā rezultātu rīkā. Detalizēti datu rezultāti ir ievietoti arī atvērto datu portālā: