• LV

Aktualitātes

 • 17.08.2017

  VTUA e-pakalpojumu pieejamība

   

  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk-VTUA) nodrošinot pakalpojumu pieejamību un taupot valsts budžeta un cilvēkresursus, aicina klientus un sadarbības partnerus vairāk izmantot e-pakalpojumu piedāvātās iespējas.

   

  VTUA sniedz pakalpojumu, kurā jebkura ieinteresētā persona var uzzināt par sev piederošu traktortehniku, traktoru vai tās piekabi no traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās sistēmas.

   

  Tāpat klientam VTUA piedāvā elektronisku iespēju traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā.

   

  Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 3.septembra noteikumiem Nr.753 "Noteikumi par Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi” informācijas saņemšana, kā arī aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informatīvajā sistēmā ir maksas pakalpojums.

   

  Tāpat saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 25.novembra noteikumiem Nr.725 „Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā esošās informācijas pieprasīšanas kārtība” tikai fiziska persona divas reizes gadā informāciju par sev piederošo traktortehniku var saņemt bez maksas. Fiziskai personai ir tiesības saņemt vispārpieejamo, izņemot ierobežotas pieejamības, informāciju, identificējot personas datus.

   

  Viena izziņa par traktoru un piekabi no traktortehnikas, tās piekabju un vadītāju informatīvās sistēmas sastāda EUR 6,89, bet viens liegums traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšanai vai noņemšanai informatīvajā sistēmā izmaksā EUR 7,11.

   

  Piekļūt valsts informatīvās sistēmas datiem var tikai izmantojot Zemkopības ministrijas vienoto elektronisko pakalpojumu sistēmu (turpmāk - EPS).

   

  Reģistrācija EPS dot iespēju saņemt arī citus Zemkopības ministrijas padotībā un pārraudzībā esošo iestāžu e-pakalpojumus, piemēram, Lauku atbalsta dienests (turpmāk tekstā – LAD) pakalpojumus.

   

  Lai kļūtu par EPS lietotāju un tiešsaistē saņemtu informāciju, nepieciešams:

  1. aizpildīt LAD klienta reģistrācijas veidlapu;
  2. noslēgt līgumu ar LAD par elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu;
  3. noslēgt līgumu ar VTUA.

   

  Sīkāka informācija kā kļūt par EPS lietotāju ir pieejama vietnē https://eps.lad.gov.lv/login, bet par sev piederošu traktortehniku, pieejama tīmekļa vietnē www.vtua.gov.lv, sadaļā “Citi pakalpojumi”. Savukārt Zemkopības nozares e-pakalpojumus skatīt: https://www.zm.gov.lv/pakalpojumi/