• LV

Aktualitātes

 • 25.07.2017

  Pieaug traktortehnikas izraisīto negadījumu skaits un izmaksāto atlīdzību apmēri

   

  Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja (turpmāk - LTAB) statistika liecina, ka pēdējos gados pieaudzis gan specializētās lauksaimniecības tehnikas izraisīto ceļu satiksmes negadījumu (turpmāk – CSNg) skaits, gan izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērs. 2016.gadā traktortehnikas izraisīto CSNg skaits un izmaksātās atlīdzības bija attiecīgi 195 negadījumi un 287 tūkstoši EUR.

   

  Lai arī 2014.gadā, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem bija vērojams neliels samazinājums gan traktortehnikas izraisīto CSNg, gan izmaksāto apdrošināšanas atlīdzību apmērā, tomēr pēdējos 2 gadus abās pozīcijās vērojams pieaugums. “Uzlabojoties ekonomiskajai situācijai valstī, t.sk., lauksaimniecības sektorā, Latvijā specializētā lauksaimniecības tehnikatiek izmantota aizvien vairāk. Tāpat jāatzīmē, ka apdrošināšanas atlīdzības, kas tiek izmaksātas par specializētās lauksaimniecības tehnikas CSNg rezultātā nodarītajiem zaudējumiem, ir salīdzinoši lielākas kā citu transportlīdzekļu izraisītās,” skaidro LTAB valdes priekšsēdētājs Jānis Abāšins.

   

  CSNg gads Traktortehnikas izraisīto CSNg skaits Izmaksātās atlīdzības (EUR)
  2012 185 194,826
  2013 188 230,092
  2014 149 219,484
  2015 171 223,914
  2016 195 287,783
  2017 64 73,197

   

  Ja salīdzina kopējo vidējo apdrošināšanas izmaksu 2016.gadā ar traktortehnikas nodarītajiem zaudējumiem, tad atšķirība ir  gandrīz 15%. Vidējā OCTA apdrošināšanas izmaksa 2016.gadā kopumā bija 937 EUR, savukārt par traktortehnikas nodarītajiem bojājumiem tā bija gandrīz 1094 EUR.

   

  Jāatzīmē, ka traktortehnikas izraisītie negadījumi ir ar salīdzinoši smagākām sekām. Tā, piemēram pērn lielākā atlīdzība, kas izmaksāta par CSNg, ko izraisījusi specializētās lauksaimniecības tehnika, bija 49,8 tūkstoši EUR, bet vēsturiski lielākā atlīdzība izmaksāta par 2009.gadā traktortehnikas izraisītu CSNg – 101,44 tūkstoši EUR.

   

  CSNg gads Izmaksātā atlīdzība (EUR)
  2009 101,441.39
  2016 49,802.94
  2006 45,904.31
  2005 21,851.77
  2014 21,468.70

   

  1997.gadā Latvijā tika ieviesta OCTA sistēma, kuras mērķis ir nodrošināt ceļu satiksmes negadījumā cietušo trešo personu interešu aizsardzību Latvijā un Zaļās kartes dalībvalstīs. Sistēmas sekmīgākai darbības nodrošināšanai ir izveidots LTAB, kurā apvienojušās apdrošināšanas sabiedrības, kurām ir tiesības veikt OCTA apdrošināšanu Latvijā – AAS “Balta”, AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, “ERGO Insurance” SE Latvijas filiāle, ADB “Gjensidige” Latvijas filiāle, “If P&C Insurance” AS Latvijas filiāle, “InterRisk Vienna Insurance Group” AAS, “Seesam Insurance” AS Latvijas filiāle un “Swedbank P&C Insurance” AS Latvijas filiāle.

   

  Papildu informācija: Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja tīmekļa vietnē!