• LV

Aktualitātes

 • 10.05.2017

  VTUA veiks papildu pārbaudes mācību iestādēs

   
  Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (turpmāk – VTUA) Informē, ka arī turpmāk veiks papildu pārbaudes mācību iestādēs par mācību bāzēm un procesiem.
   
  VTUA saskaņā ar 2010.gada 2.marta Ministru kabineta noteikumu Nr.206 “Noteikumi par prasībām komersantiem, izglītības iestādēm un speciālistiem, kuri nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību” (turpmāk – MK noteikumi Nr.206) 37.punktu, kas nosaka, “Lai kontrolētu šo noteikumu prasību ievērošanu, aģentūras amatpersonām ir tiesības apmeklēt izglītības iestādi, iepazīties ar mācību materiālo bāzi, un saņemt no izglītības iestādes nepieciešamos dokumentus, kas attiecas uz traktortehnikas vadītāju sagatavošanu”, ir veikusi pārbaudes dažādās izglītības iestādēs, kuras nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmām, kā arī apmācību kontroles kārtību.
   
  Veiktajās pārbaudēs tika konstatēta virkne MK noteikumu Nr.206 pārkāpumu.
   
  Lai neveidotos situācija, ka ir jāaptur mācību atļauja, līdz ar to būtiski sarežģot darbību apmācāmajām personām, kā arī mācību iestādēm, kuras nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību, traktortehnikas vadītāju apmācības programmas un apmācību kontroles kārtību - VTUA aicina mācību iestādes rūpīgi izvērtēt MK noteikumu Nr.206 prasību ievērošanu.