• LV

Smidzinātāju pārbaudes

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra ir pilntiesīga Latvijā veikt augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudes, jo:

  • sertificēta Valsts augu aizsardzības dienestā:
  • akreditēta SIA “Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” Latvijas Nacionālais akreditācijas birojā (LATAK).

 

Augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudesVTUA veiks pieci biroji –

Limbaži, Kuldīga, Jelgava un Rēzekne, tādejādi aptverot visu Latvijas teritoriju:

  • Kuldīga, tālr.29920594, e-pasts: kuldiga@vtua.gov.lv
  • Jelgava, tālr.29395264, e-pasts: jelgava@vtua.gov.lv
  • Limbaži, tālr.25639700, e-pasts: limbazi@vtua.gov.lv
  • Ludza, tālr.26385715, e-pasts: ludza@vtua.gov.lv

Konsultāciju, ierosinājumu, informācijas, kā arī citos jautājumos rakstīt uz e-pasts: miglotaji@vtua.gov.lv

 

Piesakoties pārbaudei, iekārtas valdītājs sniedz visu nepieciešamo informāciju par iekārtu, aizpildot Pieteikumu un nosūtot to elektroniski vai iesniedzot personīgi VTUA tuvākajam birojam.

 

Lai tiktu veikta augu aizsardzības līdzekļu iekārtas pārbaude, iekārta pirms pārbaudes tai vispirms ir jāsagatavo:

  • jānomazgā un jāizskalo pati iekārta un visi ūdeni filtrējošie elementi (spiedvada filtrs, sūcvada filtrs, sekc iju filtri un sprauslu filtri),
  • iekārtas tvertne jāpiepilda ar tīru ūdeni (līdz pusei, ja iekārtas tilpums ir mazāks par 300 litriem vai vismaz ar 300 litriem).

 

Pārbaude, iekārtas valdītājam, dos pārliecību, ka izsmidzinātais šķidruma daudzums nepārsniedz noteikto un nerada kaitējumu videi. Ja augu aizsardzības līdzekļa iekārta atbilst normatīvo aktu prasībām, sertifikāts (uzlīme) tiek izsniegts uz trim gadiem.

 

Tāpat atgādinām, ja gaisa temperatūra ir zemāka par +7 °C, pārbaudi vēlams atlikt uz siltāku laika periodu.

 

Apmaksa par augu aizsardzības līdzekļu iekārtu pārbaudi tiek veikta saskaņā ar iestādes apstiprināto cenrādi.

 

Ministru kabineta 2012.gada 10.jūlija noteikumi Nr.491 "Noteikumi par augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtām" nosaka kārtību, kādā veic augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes, un šo pārbaužu termiņus, kādā izsniedz sertifikātu - iekārtu pārbaudes veicējiem un pārbaudītai iekārtai, prasības iekārtām, izņēmumus attiecībā uz iekārtu pārbaudēm un citā Eiropas Savienības dalībvalstī izsniegta sertifikāta atzīšanas kārtību.