• LV

Komercķīla

 
Komercķīlas uzlikšana/noņemšana traktortehnikai vai tās piekabei
 
Lai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs varētu veikt komercķīlas uzlikšanu/noņemšanu traktortehnikas vai tās piekabes vienai vienībai, klients pirms dokumentu iesniegšanas Uzņēmumu reģistrā klientam nepieciešams veikt maksājumu 7.11 EUR apmērā saskaņā ar 2013.gada 3.septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.753 "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis" pielikuma 36.punktu, nodrošinot Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojuma "Traktortehnikas vai tās piekabes komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana informatīvajā sistēmā" apmaksu.
 
Maksas pakalpojuma apmaksa 7.11 EUR apmērā veicama uz norādīto Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras kontu Valsts kasē, norādot sekojošus rekvizītus:
 
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010,
PVN kods: LV90001834941,
Konts: LV92TREL2160387005000
Valsts kase, kods: TRELLV22
Ieņēmumu kods:  21399
 
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis, skatīt šeit.